SpareBank 1 Nord-Norges Næringspris 2007

SpareBank 1 Nord-Norges Næringsfond har som formål å fremme utviklingen av næringslivet i Nord-Norge. Dette skjer ved å støtte tiltak som stimulerer og styrker ny næringsvirksomhet eller videreutvikler eksisterende virksomhet. Små og mellomstore bedrifter er fortrinnsberettiget. Det deles i år ut to priser, en førstepris og en andrepris.
 
1. pris på kr 200 000,- går til Demas AS, Troms
Demas AS er en industribedrift som arbeider innen produksjon av elektriske tavler, ingeniørarbeid, automasjon og datastyringer. Bedriften har sitt hovedkontor i Brøstadbotn.
 
2. pris på kr 100 000,- går til Hildurs Urterarium, Nordland (Helgeland)
Hildurs Urterarium er en utradisjonell reiselivsbedrift som har satset på lokale råvarer, egenproduserte urter, egen vin og møtelokaler med eget kunstgalleri.
                       
1. prisen ble delt ut onsdag 21. mars, på Rica Ishavshotell under Næringslivsdagene i Tromsø, mens 2. prisen deles ut torsdag 12. april hos Hildurs Urterarium i Brønnøysund.
 
Spørsmål om næringsprisen rettes til Ole Jørgen Ørjavik i SpareBank 1 Nord-Norge, telefon 959 24 470.
 
Mer utfyllende informasjon om prisvinnerne følger vedlagt. Ett bilde til fritt bruk følger også vedlagt.
 
På bildet: Viseadministrerende direktør Oddmund Åsen i SpareBank 1 Nord-Norge (som delte ut prisen), administrativ leder/kvalitetsleder hos Demas AS Ann-Brith Jensen (som mottok prisen), Ole Jørgen Ørjavik (SpareBank 1 Nord-Norges representant i juryen) og Cicilie Stormo Mathisen fra SpareBank 1 Nord-Norge.
 
 
Tromsø, 21.mars 2007
 
Med vennlig hilsen
for SpareBank 1 Nord-Norge
Leif-Arne Kristiansen
informasjonssjef
 
 
Om SpareBank 1 Nord-Norge
SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 245 000 personkunder, ca. 40 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 98 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 85 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard.

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.