SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS utvider virksomheten til Helgeland

SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS utvider virksomheten til Helgeland gjennom oppkjøp av fire regnskapsbedrifter.
 
SpareBank 1 Nord-Norge etablerte 1. januar 2013 et nordnorsk regnskapshus som styrker regnskapstilbudet til bedriftene i landsdelen. I dag utvider SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS sin virksomhet til Helgeland gjennom kjøp av Økonomen Rana AS, Økonomen Mosjøen AS, Duett Regnskapsservice og Helgeland Økonomi AS.
 
- SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS knytter i dag til seg fire solide regnskapsvirksomheter. Vi styrker med dette vår tilstedeværelse i Helgelandsregionen og fortsetter å bygge et nordnorsk regnskapshus, sier adm.dir Tom Robert Aasnes i SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS. 
 
Bedre tjenester
Selskapet får etter oppkjøpet 112 ansatte fordelt på 10 kontorer i Nordland, Troms og Finnmark. Gjennom oppkjøpet av de fire helgelandsselskapene utvides tilbudet av økonomiske tjenester til bedrifter i regionen. 
 
- Regnskapshuset gjør det mulig med tettere samarbeid mellom bank og regnskapstjenester. Dette gjør at vi i større grad kan hjelpe våre kunder med økonomisk rådgivning og effektiviserings av betalingsløsninger. Det er nettopp her vi ser endringer i regnskapsbransjen fremover. Det nordnorske regnskapshuset kan tilby bedre tjenester til nordnorske bedriftskunder, sier Aasnes.
 
Kunden må godkjenne
SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS er et datterselskap til SpareBank 1 Nord-Norge, men tilbyr regnskap og rådgiving til alle typer virksomhet uavhengig av hvilken bankforbindelse de har. 
 
- Regnskapshuset har taushetsplikt og utveksler ikke informasjon til banken med mindre kundene selv ønsker dette. Men for de bedriftene som har SpareBank 1 som sin bankforbindelse kan et samarbeid mellom regnskapshus og bank gjøre hverdagen enklere for bedriften, sier Aasnes. 
 
Kontaktpersoner
SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS: 
Adm.dir Tom Robert Aasnes, mobil: 915 68 679  
 
SpareBank 1 Nord-Norge:
Regiondirektør Hanne Nordgård, mobil: 481 11 876

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.