Stadig flere velger lokalt

Flere personkunder og nordnorske bedrifter styrker SpareBank 1 Nord-Norges posisjon i landsdelen.

SpareBank 1 Nord-Norge har et resultat før skatt på 953 millioner kroner etter første halvår. Det er 122 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor. Konsernsjef Jan-Frode Janson forklarer det gode resultatet med bevisste valg fra folk og bedrifter.

Flere personkunder

Stadig flere privatkunder velger SpareBank 1 Nord-Norge. Utlånsveksten i privatmarkedet siste 12 måneder er på 8,8 prosent.

– Folk er bevisste på at vi setter tydelige avtrykk i landsdelen, og at ved å velge oss er de også med på å utvikle sitt eget lokalsamfunn. De siste årene har vi vært opptatt av å vise hvordan det lokale eierskapet kommer tilbake som et samfunnsutbytte, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge.

De ti siste årene har samfunnsutbyttet fra SpareBank 1 Nord-Norge vært på nær to milliarder kroner.

– Dette gjør at vi hvert år kan bidra til utallige gode prosjekter i hele landsdelen. Som sparebank har vi ikke bare eiere på børs, og det gode resultatet så langt i 2018 vil derfor glede mange i året som kommer, sier Janson.

Lokalkunnskap lokker

Veksten er enda sterkere i bedriftsmarkedet, med en økning i utlån til små og mellomstore bedrifter på hele 16,8 prosent.

– Her får vi stadig signaler fra næringslivet om at de verdsetter den lokale banken med folk som kjenner de lokale mulighetene og utfordringene. Vår struktur med lokal tilstedeværelse henger tett sammen med vår satsing på små og mellomstore bedrifter, sier Janson.

SpareBank 1 Nord-Norge bruker betydelige midler på å ruste opp og bygge nye lokaler. I løpet av året samlokaliseres regnskapstjenester, eiendomsmegling og bank i nye lokaler i både Mosjøen, Mo i Rana, Finnsnes og Alta.

– Det viser at vi mener alvor når vi sier at vi skal være til stede i hele landsdelen, og vi er glade for å se at kundene våre setter pris på det. Vi er stolte over stadig nye digitale løsninger som gjør det enkelt å være kunde hos oss, men like stolte er vi over de daglige, gode møtene ansikt til ansikt, sier Janson.

Vekst over tid

De siste 10 årene har veksten i utlån til bedriftsmarkedet nasjonalt vært aller størst blant sparebanker, med et økt utlånsvolum på 50 prosent i perioden. Det viser rapporten «Hvem finansierer Norge» fra Menon. Rapporten viser også at utenlandske banker i større grad gir utlån til bransjer med lav kredittrisiko og bedrifter i sentrale strøk.

– Under finanskrisen prioriterte utenlandske banker markedet i sine hjemland, og særlig i Nord-Norge er en lav andel av næringslivet finansiert av utenlandske banker. For oss finnes det knapt noe viktigere enn å finansiere nordnorsk næringsliv, og veksten vi opplevde da andre trakk seg ut har fortsatt de siste årene, forklarer konsernsjefen.

SpareBank 1 Nord-Norges resultat etter 1. halvår 2018

Resultat før skatt                          953 mill kr (831 mill kr)

Egenkapitalavkastning                 13,3 % (12,3 %)

Kostnadsprosent                          41,9 % (41,5 %)

Ren kjernekapitaldekning             14,7 % (15,4 %)

Utlånstap                                      36 mill kr (88 mill kr)

(Tall fra 1. halvår 2017 i parentes)

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:

Konsernsjef Jan-Frode Janson, tlf. 909 75 183

Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås, tlf. 951 26 576

Hele kvartalsrapporten ligger på snn.no/investor.

Foto til fri bruk kan lastes ned fra Flickr.

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker