Stadig flere velger SpareBank 1 Nord-Norge

Report this content

Etter 3. kvartal kan SpareBank 1 Nord-Norge vise til et resultat før skatt på 1,45 milliarder kroner. Det er 193 millioner kroner bedre enn fjoråret.

Utviklingen de siste 12 månedene viser en utlånsvekst på 20,1 prosent i bedriftsmarkedet, noe som er helt på topp i nasjonal sammenheng. Blant personkunder er utlånsveksten på 9,2 prosent.

– Det er gledelig å se at vi tar markedsandeler, og utviklingen bekrefter at vi er konkurransedyktige og at kundene liker de tjenester som konsernet tilbyr. Det gjelder ikke bare gode digitale løsninger, men også ansatte med lokal kunnskap, kundefokus og kompetanse, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge.

Samtidig viser han til at det lokale eierskapet er noe mange kunder setter pris på.

– Det betyr noe at vi bidrar aktivt til utviklingen både lokalt og i landsdelen gjennom Samfunnsløftet. At det er det lokale eierskapet som muliggjør felles løft er en historie vi kanskje har vært for dårlige til å fortelle tidligere, sier Janson.

Nordnorsk vekst

Lenge har konsernsjefens mantra vært at det går godt i Nord-Norge. Utsiktene er fortsatt gode, med rekordlav ledighet og god vekst innen flere næringer.

– Vi i Nord-Norge har de siste årene hatt en høyere vekst enn landet for øvrig. At norsk økonomi nå tar seg opp stimulerer også nordnorsk økonomi ytterligere. Vi forventer fortsatt at veksten i nord vil være høyere enn landet for øvrig, men avstanden blir nok mindre, påpeker Janson.

Han understreker at veksten i Nord-Norge begrenses blant annet av mangelen på arbeidskraft, kapasitetsbegrensninger i sjømatproduksjon og en lufthavnstruktur som ikke klarer å ta unna for veksten i reiselivet.

Dette er utfordringer som bare kan løses gjennom samarbeid i landsdelen. Potensialet for økt verdiskaping her er stort, men vi må jobbe i lag for å realisere det, understreker konsernsjefen.

Økte kostnader

Konsernet har en kostnadsprosent på 42,4 prosent, som er noe høyere enn kostnadsmålet. Det skyldes blant annet investeringer i IT, kompetanse og at SpareBank 1 Nord-Norge bruker betydelige midler på å ruste opp og bygge nye lokaler. I løpet av året samlokaliseres regnskapstjenester, eiendomsmegling og bank i nye lokaler i både Mosjøen, Mo i Rana, Finnsnes og Alta.

– Vi satser på lokal tilstedeværelse, og har flere kontorer i landsdelen enn alle de andre bankene til sammen. Som de andre satser også vi på gode digitale løsninger, men vi skiller oss ut ved fortsatt tro på personlig rådgivning, forteller Janson.

SpareBank 1 Nord-Norges resultatet etter 3. kvartal 2018

  • Resultat før skatt:                           1 447 mill. kr (1 254 mill. kr)
  • EK-avkastning:                                 13,3 % (12,6 %)
  • Kostnadsprosent K/I:                    42,4 % (41,5 %)
  • Utlånstap:                                          23 mill. kr (147 mill. kr)
  • Ren kjernekapitaldekning:         14,7 % (15,4 %)

Sammenlignbare tall for tredje kvartal 2017 i parentes

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:

  • Konsernsjef Jan-Frode Janson, tlf. 909 75 183
  • Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås, tlf. 951 26 576

Hele kvartalsrapporten ligger på snn.no/investor.

Flere foto til fri bruk kan lastes ned fra Flickr.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker