Sterkt tredje kvartal for SpareBank 1 Nord-Norge

Report this content

Om lag hver tredje nordlending er kunde i SpareBank 1 Nord-Norge. Landsdelsbanken er nå verdt mer enn 22 milliarder kroner. 

Med et overskudd per 30. september på 1.956 millioner kroner før skatt leverer SpareBank 1 Nord-Norge et resultat som er 307 millioner høyere enn på samme tid i fjor.  

– Jeg har sagt det før og gjentar det gjerne; når det går godt i landsdelen, går det som regel godt med landsdelsbanken, sier konsernsjef Liv Ulriksen. 

Vokser på alle områder 

Hun understreker likevel at det er ingenting som kommer av seg selv, og at de gode tallene er et resultat av langsiktig og hardt arbeid, og en tydelig strategi. 

– Den sier at vi skal satse på kjernevirksomheten vår, og det vi kan best: å drive bank i og for Nord-Norge. Folk og bedrifter i landsdelen er åpenbart fornøyd med det vi leverer – både når det gjelder de finansielle tjenestene vi tilbyr, og at vi støtter utviklingen i landsdelen gjennom Samfunnsløftet. Det ser vi både i kundemålingene og markedsandelene våre, sier Ulriksen. 

Konsernet har om lag hver tredje nordlending som kunde, og vokser på alle områder. 

– Vi har hatt høy aktivitet gjennom hele kvartalet. Utlånsveksten på privatmarkedsiden tilsvarer en årlig vekst på 7,0 prosent, mens tilsvarende vekst på bedriftsmarkedssiden var på 6,4 prosent. Kampen om kundene er tøff, og vi jobber hardt for å være det naturlige førstevalget for både nye og eksisterende kunder. 

Verdsatt til 22 milliarder 

SpareBank 1 Nord-Norge har en unik eiermodell. 46,4 prosent av konsernet eies via egenkapitalbevis notert på Oslo Børs, mens 53,6 prosent eies av Nord-Norge. Målt etter egenkapitalbevisets verdi er konsernet nå verdt over 22 milliarder kroner. Det er en økning på mer enn 6 milliarder på bare ett år. 

– Vi ser at det er stor interesse for egenkapitalbeviset, både fra Nord-Norge, fra landet ellers og fra utlandet. Det synes vi er positivt, og det indikerer at vi leverer resultater på et konkurransedyktig nivå. Ofte måles bankenes prestasjoner gjennom den såkalte egenkapitalavkastningen, der det gylne målet for tiden er 12 prosent. Vi har ligget over dette i mange år nå. Så langt i år leverer vi 14 prosent, sier Ulriksen. 

Helgelandstransaksjon fullført 

I oktober ble den lenge bebudede overføringer av privat- og bedriftskunder til SpareBank 1 Helgeland fullført. Som en konsekvens av dette vil konsernets balanse reduseres målt i absolutte tall.  

– Utlånsporteføljen som er overført er på cirka 10 milliarder kroner. Det betyr at vi kommer til å se reduserte volum når vi kommer til fjerde kvartal. Samtidig eier vi nå 20 prosent av SpareBank 1 Helgeland, så reelt sett vil markedsandelene være nokså uforandret. Konsernet har fortsatt et mål om å vokse, og vi ser et stort potensial til å vokse i øvrige markedsområder, sier Ulriksen. 

I løpet av den kommende måneden vil konsernet også betale ut resten av utbyttet for forrige regnskapsår. 

– Som noen sikkert husker, ble de norske bankene anmodet om å holde tilbake utbyttet fra 2020 på grunn av usikkerhet forbundet med pandemien. SpareBank 1 Nord-Norge varslet i mars om et utbytte på 3,90 kroner per egenkapitalbevis. Av dette ble 1,27 kroner utbetalt i april, mens resterende 2,63 kroner per egenkapitalbevis betales ut 11. november. Når vi leverer gode resultater, skal det også lønne seg å være eier, sier konsernsjefen. 

Utbetalingen av utbytte betyr også at Samfunnsløftet kan fortsette sitt arbeid. 

– Vi vet mange er glade for det vi bidrar med gjennom Samfunnsløftet. Vi vil ha brukt 253 millioner kroner på Samfunnsløftet når 2021 går over i historien. Mye av dette har gått til å skape ny virksomhet i frivillig sektor. Det tror vi har vært både viktig og riktig når landsdelen på sett og vis har blitt vekket etter pandemisøvnen. Det er også svært hyggelig å kunne invitere til årets Agenda Nord-Norge i Tromsø 8. og 9. november. Årets tema, «Ka no, Nord-Norge?» tar for seg veien videre for landsdelen etter pandemien. Det gleder jeg meg til, sier Ulriksen. 

Nøkkeltall: 

  • Resultat før skatt: 1.956 mill. kr. (1.649) 
  • EK-avkastning: 14,0 % (13,4 %) 
  • Kostnadsprosent: 39,1 % (38,5 %) 
  • Utlånstap: -123 mill. kr. (259) 
  • Ren kjernekapitaldekning: 18,6 % (17,2 %) 

(Sammenlignbare tall for 2020 i parentes) 

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge: 

  • Konsernsjef Liv Ulriksen, tlf. 957 31 130 
  • Konserndirektør økonomi og finans, Bengt Olsen, tlf. 975 89 560 
  • Konserndirektør kommunikasjon og samfunn, Stein Vidar Loftås, tlf. 951 26 576 

Multimedia

Multimedia

Sitater

Jeg har sagt det før og gjentar det gjerne; når det går godt i landsdelen, går det som regel godt med landsdelsbanken.
Liv Ulriksen, konsernsjef SpareBank 1 Nord-Norge