Strukturendringer for Agenda Nord-Norge

Tre år etter at LO, NHO og SpareBank 1 Nord-Norge gikk sammen om å opprette Agenda Nord-Norge endrer partene samarbeidsform. Konferansen og møteplassene fortsetter og forsterkes.

– Vi opplever at det fortsatt er behov for en arena der nordnorske stemmer kan møtes. En landsdel med store muligheter både trenger og fortjener det. Agenda Nord-Norge har vært gjennom en oppstartsfase, og grepene vi nå gjør legger til rette for langsiktighet, sier Jan-Frode Janson, som i tillegg til å være konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge er styreleder i Agenda Nord-Norge AS.

Endringen medfører at selskapet Agenda Nord-Norge AS avvikles. Isteden etableres en langsiktig samarbeidsavtale mellom de tre partene;

– De strukturene som AS-modellen har gitt, var nyttig i oppstartsfasen. Samtidig er virksomheten spisset og med et ideelt formål. Vi tror derfor det gir mer fleksibilitet og lavere kostnader å erstatte den med en samarbeidsform der vi kjøper inn tjenester, sier Janson.

Blir leverandør

Roger Ingebrigtsen er i dag daglig leder i Agenda Nord-Norge AS. Sammen med Gøril Bergmann og Mari Nilsen, som også er ansatt i selskapet, danner han nå et nytt selskap. Det nye selskapet skal inngå avtale om å være leverandør til de neste tre Agenda Nord-Norge samlingene, etter bestilling fra LO, NHO og SpareBank 1 Nord-Norge.

– Vi ønsker å satse på flere områder. Det å arrangere Agenda Nord-Norge, som vi har erfaring med siden 2015, er selvsagt ett av områdene. Å legge til rette for ambassadørprogrammet er et annet. Men vi har kompetanse innenfor blant annet kommunikasjon, strategi og arrangement som kan være av interesse også for andre aktører i Nord-Norge. Vi ønsker å kunne levere slike tjenester frikoblet fra eierne av Agenda Nord-Norge, sier han.

Ingebrigtsen er enig med Janson i at Nord-Norge har behov for en arena som Agenda Nord-Norge:

– Helt åpenbart. Mulighetenes landsdel preges av optimisme og høy fart. Men også av uenighet på flere områder. Når sterke stemmer bringes sammen for å diskutere felles utfordringer basert på felles kunnskap finner man ofte felles løsninger. Her har Agenda Nord-Norge en svært viktig rolle å spille, avslutter Ingebrigtsen.

Kontaktperson:

Jan-Frode Janson: 909 75 183

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner