Styrker Konjunkturbarometer for Nord-Norge

Konjunkturbarometer for Nord-Norge (KB) har bidratt til kunnskap om landsdelen i 20 år. I dag inngås et nordnorsk partnerskap som skal løfte KB til en forsterket posisjon i Norge.

KB har helt siden 1995 gitt samfunnsaktører et dypdykk inn i nordnorsk økonomi. Barometeret har bidratt til å sette landsdelen på dagsorden og løftet fram viktige utfordringer for Nord-Norge. Nå vil eieren, SpareBank 1 Nord-Norge, øke satsingen ytterligere.

  • KBs prognose – det «økonomiske værvarselet» for framtiden – skal komme ut en gang i året i samme drakt som tidligere.
  • KB årsrapport skal oppsummere fjoråret.
  • KB tall og fakta – «Nord-Norge teller» - skal bidra til å gi landsdelen et forsterket kunnskapsbibliotek.
  • KB spesial skal med jevne mellomrom utgi rapporter om nøkkelproblemstillinger i nord.

SpareBank 1 Nord-Norge har invitert inn NHO og LO i et partnerskap om KB. De samme aktørene eier Agenda Nord-Norge og kan nå sammen stimulere til mer kunnskap om Nord-Norge. De tre eierne har gitt Agenda Nord-Norge i oppdrag å forvalte KB de tre neste årene.

Samtidig er det valgt ny leverandør av KB. Etter en anbudsprosess har vi valgt konstellasjonen Bedriftskompetanse (Tromsø, Bodø, Hammerfest), Mo Industripark (Mo i Rana), Salt (Lofoten) og Menon Economics (Oslo) som leverandører de tre neste årene.

- KB er en del av SpareBank 1 Nord-Norges DNA. Vi har vært, er og skal være banken som bidrar til kunnskap om Nord-Norge. Med LO og NHO på laget har vi et partnerskap som kan løfte KB ytterligere. Vi skal få fram fakta og kunnskap som bidrar til økt verdiskaping i nord og som er relevant for partene i arbeidslivet, sier Jan-Frode Janson.

Avtalen mellom Agenda Nord-Norge og kunnskapsgrupperingen går over tre år og har et samlet volum på ca. ni millioner kroner. «Nye KB» vil bli presentert på Agenda Nord-Norge i Alta 7. og 8. november.

- Vi vil forsterke det beste av KB og i tillegg tilføre mer tall og faktakunnskap om Nord-Norge, sier Roger Ingebrigtsen i Agenda Nord-Norge.

Kontaktpersoner:

Roger Ingebrigtsen, daglig leder Agenda Nord-Norge, telefon 995 41 920
Morten Tønder Albertsen, pressekontakt SpareBank 1 Nord-Norge, telefon 901 21 173

Abonner