Tiden inne for å investere i nord

Report this content

Glem subsidier til Nord-Norge. Nå er tiden inne for å investere i nordnorsk næringsliv.

Dette er hovedbudskapet til konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge når han i dag presenterer Konjunkturbarometer for Nord-Norge (KB) under Agenda Nord-Norge i Bodø. I følge analysene i KB har nordnorsk næringsliv høyere lønnsomhet enn næringslivet ellers i landet.

Høyere avkastning i nord
- I forbindelse med KBs 20-års jubileum har vi analysert lønnsomheten til nordnorsk næringsliv fra 1995 til 2015. Analysene viser at landsdelens næringsliv har underprestert i en generasjon. Dette snudde i 2013 da lønnsomheten i Nord-Norge var lik snittet i Norge. I 2014 hadde nordnorsk næringsliv høyere lønnsomhet enn resten av landet, sier Janson og fortsetter:

- Tiden da Nord-Norge hadde behov for subsidier er forbi. Med høyere avkastning i nord er tiden inne for de som ønsker å investere i vår landsdel.

Nasjonal tilrettelegging
Prognosene for 2016 viser at Nord-Norge vil levere bedre enn Norge på en rekke makroindikatorer. Dette gjelder blant annet privat konsum, brutto investeringer, eksport, arbeidsledighet og generell BNP-vekst. Likevel har Janson et tydelig ønske til statsminister Erna Solberg under Agenda Nord-Norge.

- Skal vi realisere mulighetene i nord kreves det tilrettelegging fra nasjonale og regionale myndigheter. Det vi trenger hjelp til er utvikling av kunnskapsmiljøene, tilgang på arealer og bygging av infrastruktur. I et økonomisk perspektiv vil det også å ha stor verdi for nordnorsk næringsliv om forholdet til Kina og Russland blir normalisert, sier Janson.

Mørke skyer fra Kina
For et råvarebasert næringsliv vil konsekvensene av oljebremsen være mindre dramatisk i nord enn i andre deler av landet. Men helt uten bekymring kan de ikke være.

- Prognosen for Nord-Norge er positiv og nordnorsk næringsliv forventer både økt omsetning og økt sysselsetting neste år. Samtidig må vi ta inn over oss at den økonomiske utviklingen i Kina er av stor betydning for næringslivet også i vår region. Lavere vekst i Kina vil slå kraftig ut på råvareprisene globalt. For en råvarebasert nordnorsk økonomi, vil en større svekkelse i kinesisk etterspørsel merkes godt, sier Janson.

Kontaktpersoner:
Konsernsjef Jan-Frode Janson, mobil 909 75 183
Kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen, mobil 950 52 001

Pressebilder kan lastes ned her:
https://www.sparebank1.no/nord-norge/hovedside-om-oss-ir/presse/presse/pressebilder/

Abonner