Trump, børsfall og veien videre

Donald Trump vant valget, og blir amerikanernes neste president. Hva betyr det for nordnorsk næringsliv og investorer?

Donald Trump gikk seirende ut av den amerikanske valgthrilleren, og blir USAs neste president. 70-åringen har trosset alle eksperter og tallknusere, alle prognoser og spådommer. Trumps seier var derfor uventet – og konsekvensene er foreløpig uoversiktlig.

– Alt som er uventet og uoversiktlig pleier å virke negativt inn på finansmarkedene. Reaksjonene i finansmarkedene på det amerikanske valgresultatet har heller ikke latt vente på seg, sier Jan-Frode Janson, konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge.

Oljeprisen faller
Gjennom valgnatten så vi at både dollaren og internasjonale råvare- og aksjekurser falt sterkt. Det er også negativ påvirkning på rentemarkedene.

– Unntaket er gull, som historisk har status som «sikker havn». Vi ser i tillegg økte risikopremier i obligasjonsmarkedet. Oljeprisen har falt, og den norske krona har svekket seg, sier Janson.

Når det gjelder oljeprisen, er dette en kompleks situasjon der mange faktorer spiller inn. Markedets første reaksjon er et fall i oljeprisen. Dette skyldes en forventning om lavere global vekst.

– På den andre siden kan man forvente at OPEC vil ha et forsterket ønske om å stabilisere oljeprisen. Trump vil antakelig bidra til færre restriksjoner i forhold til oljesandproduksjonen. Og til slutt: En svekkelse av dollaren betyr vanligvis høyere oljepris, forklarer Tom Robin Solstad-Nøis, direktør i SNN Markets.

Hva med dollaren?
Så hvorfor svekker dollaren seg? Vel, økt usikkerhet rundt fremtidig økonomisk vekst har økt sannsynligheten for at den amerikanske sentralbanken ikke kommer til å øke rentene i det neste rentemøtet 14. desember.

– Det bidrar isolert sett til å svekke dollaren. Hvordan dollaren på sikt vil utvikle seg, avhenger av mange faktorer. Basert på dagens kunnskap er det vanskelig å forutsi dollarkursen med stor nøyaktighet, sier Solstad-Nøis.

Vil roe seg
Hva som vil skje videre de nærmeste dagene, er vanskelig å forutsi. Økte svingninger og økt usikkerhet er nærliggende å legge til grunn.

– Samtidig skal vi være oppmerksom på at børsene pleier å overreagere. Det er derfor grunn til å tro at reaksjonene ut over dagen kan bli sterke, samtidig som de kan dempes de nærmeste dagene. Likevel er det i tiden fremover grunn til å forvente mer turbulente markeder på grunn av sterk usikkerhet, sier Jan-Frode Janson.

Antiglobalisering
På tirsdagens Agenda Nord-Norge la SpareBank 1 Nord-Norges konsernsjef fram Konjunkturbarometer for Nord-Norge. Her spådde han at internasjonal økonomi ville bli preget av «skiftende vær, utrygt for regn og torden». Dette inkluderte store svingninger på børsene.

– En av «tordenskyene» vi beskrev var antiglobalisering. Trumps seier kan ses i sammenheng med dette, og som en parallell til Brexit, sier Janson.

Trump har tydelig signalisert motstand mot globalisering og tatt til orde for å flytte hjem industriproduksjon.

Uoversiktlig for Nord-Norge
I likhet med Brexit, vil mange av konsekvensene av Trump-seieren være av en mer langsiktig karakter. Trump overtar ikke kontoret i Det hvite hus før over nyttår, og det vil ta tid å gjennomføre endringer.

– Det er mange spørsmål, men få svar i det korte bildet. Det er derfor nærliggende å tro at finansmarkedene, i likhet med reaksjonene etter Brexit, vil roe seg etter hvert, sier Tom Robin Solstad-Nøis.

– Hvordan påvirkes Nord-Norge?

– Siden oljeprisen har falt, har også den norske krona svekket seg. Dette er ikke bra for norske oljeinntekter. Samtidig er det godt nytt for nordnorske eksportnæringer. Men de langsiktige konsekvensene er uoversiktlige – også for Nord-Norge, sier Jan-Frode Janson.

En kjøpsmulighet?
Hos SNN Markets tror man det er klokt for både de som sparer i aksjefond og den langsiktige investor å ha is i magen.

– Kursfall etter store hendelser er alltid en kjøpsmulighet, hvor man kan få mer verdi for pengene. Vi anbefaler derfor langsiktige investorer til å vurdere muligheten til å kjøpe kvalitetsselskaper til gode priser, sier Solstad-Nøis.

Last ned pressebilder av Jan-Frode Janson til fri bruk.

Kontaktpersoner:

  • Jan-Frode Janson, konsernsjef SpareBank 1 Nord-Norge, telefon 909 75 183
  • Tom Robin Solstad-Nøis, direktør SNN Markets, telefon 958 21 408
  • Morten Tønder Albertsen, kommunikasjonsrådgiver SpareBank 1 Nord-Norge, telefon 901 21 173

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner