Valgmøte for egenkapitalbeviseierne i SpareBank 1 Nord-Norge

Det minnes om valgmøte for egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge

 

tirsdag 15. februar 2011 kl 11.00 i bankens festsal, 3. etg.
Storgaten 65 i Tromsø. Inngang fra Fredrik Langes gate. 
Registrering fra kl 10.00.

 

Innkalling er sendt til alle egenkapitalbeviseiere med kjent adresse.

 

På valg i år er tre medlemmer og seks varamedlemmer. Valgperioden er 4 år. I tillegg skal det velges leder, ett medlem og ett varamedlem til valgkomitéen for egenkapitalbeviseierne.  Disse velges for en valgperiode på 2 år. Valgkomitéens innstilling følger vedlagt.

 

Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

 

Ytterligere informasjon om valget, herunder fremgangsmåte ved påmelding til valgmøtet, kan fås ved henvendelse til Anniken Aronsen på tlf 02244 eller e-post: anniken.aronsen@snn.no

 

Resultatet av valget vil offentliggjøres på hjemmesidene til SpareBank 1 Nord-Norge etter avholdte representantskapsmøter 29. og 30. mars 2011.

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker