Valgmøte for egenkapitalbeviseierne i SpareBank 1 Nord-Norge

 

Det minnes om valgmøte for egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge

torsdag 21. februar 2013 kl. 13.00 i bankens festsal, 3. etg., Storgaten 65 i Tromsø. Inngang fra Fredrik Langes gate. Registrering fra kl 12.00.

Innkalling er sendt til alle egenkapitalbeviseiere med kjent adresse.

På valg i år er fem medlemmer og det vil holdes suppleringsvalg for et varamedlem. Valgperioden er 4 år. I tillegg skal det velges leder, et medlem og et varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviseierne. Disse velges for en valgperiode på 2 år. Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.

Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Resultatet av valget vil offentliggjøres på hjemmesidene til SpareBank 1 Nord-Norge etter avholdte representantskapsmøter 20. og 21. mars 2013. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker