Valgmøte for egenkapitalbeviseierne i SpareBank 1 Nord-Norge

Det minnes om valgmøte for egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge onsdag 17. februar 2016 kl. 11.00 i bankens festsal, 3. etg., Storgaten 65 i Tromsø. Inngang fra Fredrik Langes gate.  Registrering fra kl. 10.00.

Innkalling er sendt til alle egenkapitalbeviseiere med kjent adresse.

På valg i år er fire medlemmer og ett varamedlem. En av kandidatene valgkomiteen foreslår som nytt medlem av representantskapet er i dag varamedlem, så det avholdes valg for denne varaplassen også.  Valgperioden er 4 år. Til valgkomiteen for egenkapitalbeviseierne skal det velges ett medlem og to varamedlemmer. Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.

Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Resultatet av valget vil offentliggjøres på hjemmesidene til SpareBank 1 Nord-Norge etter avholdte representantskapsmøter 16. og 17. mars 2016.

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.