Varsler satsing på næringslivet i Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge leverer et meget solid resultat første halvår 2014. Nå styrker konsernet satsingen mot bedriftsmarkedet i Nord-Norge.

Halvårsresultatet før skatt ble på 897millioner kroner, mot 497 millioner kroner på samme tid i fjor. Resultatet er preget av gevinsten fra salget av betalingsløsningsselskapet Nets i mars 2014.

- Det gode resultatet i første halvår gir oss finansielle muskler til å bidra til veksten og den lønnsomme verdiskapingen i landsdelen, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge.

Satser på næringslivet
Konsernsjefen lanserer nå en styrking av tilbudet til næringslivet i Nord-Norge. For landsdelens bedrifter betyr dette kortere vei til banken når konsernet tilbyr bedriftsrådgivning i flere lokalkontor i Nordland, Troms og Finnmark.

- SpareBank 1 Nord-Norge skal vinne kampen om næringslivet i Nord-Norge. Vi styrker nå næringslivkompetansen i lokalbankene slik at vi kommer enda tettere på bedriftene i det nordnorske markedet. Som landsdelsbank kan vi være nærmere kundene og tilby raskere beslutninger enn våre nasjonale og internasjonale konkurrenter, sier Janson.

I vårens Konjunkturbarometer for Nord-Norge fremgikk det at Nord-Norge kan bli en vekstmotor i Norge. En av forutsetningene for å lykkes er tilgang på kapital.

- Utviklingsmulighetene for nordnorsk næringsliv vil kreve økt tilførsel av lånekapital. Dette har vi i SpareBank 1 Nord-Norge rustet oss for. Resultatene ser vi allerede, sier Janson. 

Regnskapet per andre kvartal viser en utlånsvekst på bedriftsmarkedet på 6 prosent, mot 2 prosent på samme tid i fjor.

Skaper verdier til landsdelen
Finanskonsernet har levert meget gode resultater for det nordnorske samfunnet og egenkapitalbeviseierne så langt i 2014. Etter første halvår leverer konsernet en egenkapitalavkastning etter skatt på 17,2 prosent, mot 11,4 prosent på samme tid i fjor.

- Som landsdelsbank for Nord-Norge skaper vi verdier til vår største eier, som er det nordnorske samfunnet, og til våre private eiere. Gode regnskapstall styrker soliditeten til konsernet. Disse verdiene vil vi reinvestere i landsdelen, sier Janson.

Tromsø, 13.08.2014

Kontaktpersoner
Konsernsjef Jan-Frode Janson, mobil 909 75 183
Kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen, mobil 950 52 001

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.