Varsler sterk boligprisvekst mot sommeren

Boligåret 2016 endte med en gjennomsnittlig prisoppgang på nesten 10 prosent for nordnorske boliger. EiendomsMegler 1 tror veksten vil fortsette langt inn i 2017. 

Boligprisene i Nord-Norge steg i 2016 mindre enn landsgjennomsnittet på 12,8 prosent. Veksten varierte i de tre nordligste fylkene. Prisveksten var størst i Nordland og Finnmark.

Det viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no som ble lagt fram onsdag 4. januar. 

– Det nordnorske boligmarkedet var som forventet i fjor. Vi hadde en litt treg start på året, men det løsnet i 2. kvartal. Omløpshastigheten ble redusert mot våren og vi så at boligprisene steg mest i første halvår, sier administrerende direktør Kristin Amundsen i EiendomsMegler 1 Nord-Norge.

Størst vekst i byene
Det er særlig de største byene som trekker opp.

– I Tromsø har vi nå en 12-måneders prisvekst på 7,5 prosent. I resten av Troms fylke har prisveksten vært enda større – hvor prisene har økt hele 10,8 prosent de siste 12 måneder. Denne veksten har hovedsakelig kommet i Harstad, sier Amundsen.

I Nordland er det Bodø som står for den største veksten, med 10,1 prosent på de siste 12 månedene.

– Men også Vefsn, Rana og Narvik viste sterke tall gjennom sommeren og fremt til høsten, forklarer EiendomsMegler 1-direktøren.

Finnmark har opplev en sterk prisvekst på 9,9 prosent de siste 12 månedene. Det er hovedsakelig Alta som trekker opp.

– I november tok det i gjennomsnitt bare 16 dager fra en bolig i Alta ble lagt ut på finn.no til den var solgt. Dette er på «Oslo-nivå». Til sammenligning var omløpshastigheten på 101 dager i januar. Det har helt klart skjedd noe med boligmarkedet i Alta i 2016, slår Amundsen fast.

Prisveksten fortsetter
EiendomsMegler 1 forventer sterk prisvekst for nordnorske boliger frem mot sommeren.

Det nye året starter med et lavt antall boliger for salg. På landsbasis er tilbudet historisk lavt.

– Derfor forventer vi sterk vekst i boligprisene i første halvår. Dette gjelder nesten hele landsdelen. Noen unntak blir det nok, for eksempel helt sør i Nordland. Det store bildet viser imidlertid stor rift om de få boligene som er tilgjengelige i markedet fram mot sommeren, sier Kristin Amundsen.

I løpet av året vil flere store boligprosjekter ferdigstilles rundt omkring i landsdelen. Når folk flytter inn i disse nye boligene, skal de som regel selge sin gamle bolig.

– Det vil derfor komme flere brukte boliger til salgs i markedet. Dette er en av årsakene til at vi tror at prisveksten vil flate ut utover året, sier Amundsen.

I år – som i fjor – er det de største byene som vil oppleve den største prisoppgangen. Totalt regner meglersjefen med at prisveksten vil bli på rundt 6-7 prosent i Bodø og Tromsø.

Kontaktpersoner:
Kristin Amundsen, administrerende direktør EiendomsMegler 1 Nord-Norge, telefon 908 91 844 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner