Vellykket utstedelse av ansvarlig lån og fondsobligasjon

Det vises til børsmeldinger av 20. mars 2017. 

SpareBank 1 Nord-Norge (Banken) har utstedt ett fondsobligasjonslån pålydende NOK 350 millioner, med flytende rente. Kupongrenten utgjør 3 måneders NIBOR + 3,30 prosentpoeng. Innbetalingsdato er 4. april 2017. Fondsobligasjonslånet er evigvarende, med innløsningsrett første gang etter 5 år den 4. april 2022. Lånet vil medregnes som annen kjernekapital i bankens kapitaldekning.

Banken har også utstedt ett ansvarlig lån på NOK 500 millioner, med kupongrente 3 måneders Nibor + 1,54 prosentpoeng. Innbetalingsdato er 4. april 2017.

Begge lånene ble overtegnet og lånene vil nå bli søkt notert på Nordic ABM.

I forbindelse med låneopptakene har Banken kjøpt tilbake NOK 241,9 millioner i fondsobligasjonslånet NONG66 (ISIN: NO0010665342) til kurs 102,00 og NOK 457 millioner det ansvarlige lånet NONG67 (ISIN: NO0010665334) til kurs 101,35 med oppgjør 4. april 2017.

Utstedelsene og tilbakekjøp er godkjent av Finanstilsynet og av bankens representantskap.

Nordea Markets, SpareBank 1 Nord-Norge Markets og SpareBank 1 Markets er tilretteleggere.

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:

CFO Rolf Eigil Bygdnes, tel: +47 905 19 774

Finanssjef Ronny Løvberg Sørensen, tel: + 47 971 05 220

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker