Vinnere av SpareBank 1 Nord-Norges medisinske forskningspris 2009

SpareBank 1 Nord-Norges medisinske forskningsfond er opprettet for å støtte medisinsk forskning i Nord-Norge. Av fondets avkastning er det i 2009 avsatt 350.000 kroner til utdeling. Totalt kom det i år inn 43 søknader.
 
1. pris på 250.000 kroner tildeles professor I, Steinar D. Johansen, Fakultet for Helsevitenskap ved Universitetet i Tromsø.
 
2.pris på 100.000 kroner tildeles Ane Kokkvoll, stipendiat og overlege ved barneavdelingen i Helse Finnmark, Hammerfest.
 
Prisutdelingen fant sted i SpareBank 1 Nord-Norges lokaler fredag 6. oktober, og ble delt ut av forskningsfondets leder, professor Anne Husebekk.
 
Utfyllende informasjon om prosjektene, samt bilde av prisutdelingen følger vedlagt.
 
 
Stein Vik
informasjonssjef
 
 
 
Bildetekst (embedded): "Vinnere av SpareBank 1 Nord-Norges medisinske forskningspris 2009.
Fra venstre, vinner av 1.pris, Professor Steinar D. Johansen, Forskningsfondets leder, Professor Anne Husebekk, og vinner av 2.pris, Overlege Ane Kokkvoll."
 
 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.