ANSVARLIG LÅN NO0010345903 - FØRTIDIG INNFRIELSE VED CALL

SpareBank 1 SR-Bank benytter retten til å innfri ansvarlig obligasjonslån NO0010345903 til pari kurs (100 %).  Utestående volum er NOK 450 mill. Calldato er 20.3.2012. Finanstilsynet har godkjent innfrielsen.

 

Kontakt SpareBank 1 SR-Bank:

Vidar Torsøe, Direktør IR, tlf 970 80 656

Dag A. Hjelle, Finanssjef, tlf 909 50 088

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner