ANSVARLIG LÅN NO0010548415 - FØRTIDIG INNFRIELSE VED CALL

SpareBank 1 SR-Bank benytter retten til å innfri ansvarlig lån NO0010548415 til pari kurs (100 %). Utestående volum er NOK 75 mill. Calldato er 28.10.2014. Finanstilsynet har godkjent innfrielsen. 

Kontakt SpareBank 1 SR-Bank:

Vidar Torsøe, Direktør IR, 970 80 656

Dag A. Hjelle, Finanssjef, 909 50 088

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner