ANSVARLIG LÅN NO0010548415 - FØRTIDIG INNFRIELSE VED CALL

SpareBank 1 SR-Bank benytter retten til å innfri ansvarlig lån NO0010548415 til pari kurs (100 %). Utestående volum er NOK 75 mill. Calldato er 28.10.2014. Finanstilsynet har godkjent innfrielsen. 

Kontakt SpareBank 1 SR-Bank:

Vidar Torsøe, Direktør IR, 970 80 656

Dag A. Hjelle, Finanssjef, 909 50 088

Abonner