Årsrapport 2008

Vedlagt følger årsrapporten for 2008. Den er også tilgjengelig på vår hjemmeside www.sr-bank.no under "Om oss/Investor Relations".  
 
Engelsk versjon, samt html-format vil være klar i begynnelsen av mai.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker