Årsrapport for 2020 er publisert i dag

Report this content

SpareBank 1 SR-Banks årsrapport 2020 og Pilar III-rapport for 2020 er publisert i dag på bankens nettside, www.sr-bank.no under fanen «Investor Relations».

 

Kontaktpersoner:
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033

Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173

Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633
 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
 

Abonner