BN Bank ASA og SpareBank 1 Næringskreditt AS – gjennomført transaksjon

Det vises til børsmelding datert 28. februar 2019 vedrørende avtale mellom SpareBank 1-bankene om endret eiermodell i BN Bank ASA, inkludert fordeling av B-aksjene i SpareBank 1 Næringskreditt AS.

Transaksjonene er gjennomført i dag, og BN Bank ASA har etter dette følgende eierfordeling:

SpareBank 1 SMN, 35,02 %

SpareBank 1 SR-Bank, 35,02 %

SpareBank 1 Nord-Norge, 9,99 %

SpareBank 1 Østlandet, 9,99 %

SpareBank 1 BV, 5,00 %

SpareBank 1 Østfold Akershus, 2,52 %

SpareBank 1 Telemark , 2,46 %

B-aksjene i SpareBank 1 Næringskreditt har tilsvarende eierfordeling.

SpareBank 1 Markets AS har vært finansiell rådgiver, og Advokatfirmaet BAHR AS har vært juridisk rådgiver i forbindelse med transaksjonen.

Kontaktpersoner:

Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033

Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner