BN Bank ASA og SpareBank 1 Næringskreditt AS – gjennomført transaksjon

Report this content

Det vises til børsmelding datert 28. februar 2019 vedrørende avtale mellom SpareBank 1-bankene om endret eiermodell i BN Bank ASA, inkludert fordeling av B-aksjene i SpareBank 1 Næringskreditt AS.

Transaksjonene er gjennomført i dag, og BN Bank ASA har etter dette følgende eierfordeling:

SpareBank 1 SMN, 35,02 %

SpareBank 1 SR-Bank, 35,02 %

SpareBank 1 Nord-Norge, 9,99 %

SpareBank 1 Østlandet, 9,99 %

SpareBank 1 BV, 5,00 %

SpareBank 1 Østfold Akershus, 2,52 %

SpareBank 1 Telemark , 2,46 %

B-aksjene i SpareBank 1 Næringskreditt har tilsvarende eierfordeling.

SpareBank 1 Markets AS har vært finansiell rådgiver, og Advokatfirmaet BAHR AS har vært juridisk rådgiver i forbindelse med transaksjonen.

Kontaktpersoner:

Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033

Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner