EKS UTBYTTE NOK 4,25 I DAG

Report this content

Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK) noteres eks utbytte NOK 4,25 fra og med i dag, 20. april 2018.

Utbytte utbetales 27. april 2018.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Abonner