Endelig regnskap 2015 behandlet i styret.

Styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA har i møte i dag behandlet det endelige regnskap for 2015. Med dette bekreftes det foreløpige regnskap som ble offentliggjort 4. februar 2016.

Stavanger, 3. mars 2015

Styret for SpareBank 1 SR-Bank ASA

Eventuelle spørsmål rettes til

Konserndirektør for økonomi og finans Inge Reinertsen telefon 909 95 033 eller

Direktør IR Stian Helgøy telefon 906 52 173

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner