ENDELIG VEDTAK OM OMDANNING AV SPAREBANK 1 SR-BANK TIL AKSJEBANK

 Representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank har enstemmig i møte 23. november 2011 vedtatt styrets tilrådning, om omdanning av banken til et allmennaksjeselskap (ASA) og opprettelse av Sparebankstiftelsen SR-Bank, i tråd med innkalling publisert i børsmelding 2. november 2011.

Selskapsorganene i den omdannende SpareBank 1 SR-Bank ASA og Sparebankstiftelsen SR-Bank ble satt sammen og valgt ihht innstilling fra valgkomiteen, publisert i børsmelding 2. november 2011. Alle valg skjer med virkning fra forventet tidspunkt for gjennomføring av omdanningen, 1. januar 2012.

 
"Regionen står foran en betydelig vekst i årene som kommer. Veksten vil kreve en omfattende kapitaltilførsel innenfor både bedrifts- og personmarkedet. Med dagens historiske vedtak i bankens representantskap er en svært viktig milepæl i arbeidet med å sikre at banken står best mulig rustet for å kunne betjene regionens behov fremover oppnådd" sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank
 

 Stavanger, 23. november 2011

 Kontaktpersoner:

Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 316 33
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner