Erverv av egne aksjer som ledd i konsernets bonusordning

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ASA har 19. februar 2019 kjøpt 40 000 egne aksjer til gjennomsnittskurs kr 93,4572. Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 125 206 aksjer. Aksjene er ervervet som ledd i konsernets bonusordning hvor deler av oppgjøret skjer gjennom tildeling av aksjer. Som ledd i SpareBank 1 SR-Bank ASA bonusordning vil selskapet forestå kjøp av ytterligere egne aksjer, da oppad begrenset til 110 000 aksjer, innen utgangen av februar 2019.

Abonner