Erverv av egne aksjer som ledd i konsernets bonusordning

SpareBank 1 SR-Bank ASA har 19. februar 2019 kjøpt 40 000 egne aksjer til gjennomsnittskurs kr 93,4572. Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 125 206 aksjer. Aksjene er ervervet som ledd i konsernets bonusordning hvor deler av oppgjøret skjer gjennom tildeling av aksjer. Som ledd i SpareBank 1 SR-Bank ASA bonusordning vil selskapet forestå kjøp av ytterligere egne aksjer, da oppad begrenset til 110 000 aksjer, innen utgangen av februar 2019.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, kapitalforvaltning, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner