Erverv av egne aksjer som ledd i konsernets bonusordning

Report this content

I samsvar med børsmelding av 19. februar 2019 har SpareBank 1 SR-Bank ASA, 21. februar 2019, kjøpt 40 000 egne aksjer til gjennomsnittskurs NOK 94,0066. Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 205 206 aksjer.

Som tilkjennegitt i børsmeldingen av 19. februar 2019 er aksjene ervervet som ledd i konsernets bonusordning hvor deler av oppgjøret skjer gjennom tildeling av aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner