Erverv av egne aksjer som ledd i konsernets bonusordning

I samsvar med børsmelding av 19. februar 2019 har SpareBank 1 SR-Bank ASA, 21. februar 2019, kjøpt 40 000 egne aksjer til gjennomsnittskurs NOK 94,0066. Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 205 206 aksjer.

Som tilkjennegitt i børsmeldingen av 19. februar 2019 er aksjene ervervet som ledd i konsernets bonusordning hvor deler av oppgjøret skjer gjennom tildeling av aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner