Erverv av egne aksjer som ledd i konsernets bonusordning

Report this content

I samsvar med børsmelding av 19. februar 2019 har SpareBank 1 SR-Bank ASA i dag kjøpt 30 000 egne aksjer til gjennomsnittskurs NOK 96,2511. Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 235 206 aksjer.

Som tilkjennegitt i børsmeldingen av 19. februar 2019 er aksjene ervervet som ledd i konsernets bonusordning hvor deler av oppgjøret skjer gjennom tildeling av aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Abonner