Erverv av egne aksjer som ledd i konsernets bonusordning

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ASA har 13. februar 2020 kjøpt 25 000 egne aksjer til gjennomsnittskurs kr 98,0045. Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 116.311 aksjer.

Aksjene er ervervet som ledd i konsernets bonusordning hvor deler av oppgjøret skjer gjennom tildeling av aksjer.  

Som ledd i SpareBank 1 SR-Bank ASA bonusordning vil selskapet forestå kjøp av ytterligere aksjer, da oppad begrenset til 50.000 aksjer, innen utgangen av februar 2020.

 

 

 

 

Abonner