Erverv av egne aksjer som ledd i konsernets bonusordning

Report this content

I samsvar med børsmelding av 13. februar 2020 har SpareBank 1 SR-Bank ASA i dag kjøpt 25 000 egne aksjer til gjennomsnittskurs NOK 98,1803. Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 141 311 aksjer.

Som tilkjennegitt i børsmeldingen av 13. februar 2020 er aksjene ervervet som ledd i konsernets bonusordning hvor deler av oppgjøret skjer gjennom tildeling av aksjer.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Abonner