Erverv av egne aksjer som ledd i konsernets bonusordning

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ASA har 19. mars 2021 kjøpt 40 000 egne aksjer til gjennomsnittskurs kr 105,5503. Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 63.112 aksjer.

Aksjene er ervervet som ledd i konsernets bonusordning hvor deler av oppgjøret skjer gjennom tildeling av aksjer.

Som ledd i SpareBank 1 SR-Bank ASA bonusordning vil selskapet forestå kjøp av ytterligere aksjer, da oppad begrenset til 50.000 aksjer, innen utgangen av mars 2021.

Abonner