Erverv av egne aksjer som ledd i konsernets bonusordning

Report this content

I samsvar med børsmelding av 22. mars 2021 har SpareBank 1 SR-Bank ASA i dag kjøpt 40 000 egne aksjer til gjennomsnittskurs NOK 107,1872. Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 103 112 aksjer.

Som tilkjennegitt i børsmeldingen av 22. mars 2021 er aksjene ervervet som ledd i konsernets bonusordning hvor deler av oppgjøret skjer gjennom tildeling av aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Abonner