Erverv av egne aksjer som ledd i konsernets spareprogram for ansatte

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ASA har 01. november 2019 kjøpt 25.000 egne aksjer til gjennomsnittskurs kr 98,046. Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 114.496 aksjer.

Aksjene er ervervet som ledd i konsernets spareprogram for ansatte. For nærmere informasjon om spareprogrammet vises til børsmelding av 14. mars 2019, samt børsmelding av 24. april 2019.

Som ledd i SpareBank 1 SR-Bank ASA spareprogram vil selskapet forestå kjøp av ytterligere aksjer, da oppad begrenset til 75.000 aksjer, innen utgangen av november 2019.

 

Abonner