Erverv av egne aksjer som ledd i konsernets spareprogram for ansatte

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ASA har 4. november 2019 kjøpt 25.000 egne aksjer til gjennomsnittskurs kr 100,1209. Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 139.496 aksjer.

 Aksjene er ervervet som ledd i konsernets spareprogram for ansatte. For nærmere informasjon om spareprogrammet vises til børsmelding av 14. mars 2019, samt børsmelding av 24. april 2019.

Abonner