Erverv av egne aksjer som ledd i konsernets spareprogram for ansatte

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ASA har 5. november 2019 kjøpt 20.000 egne aksjer til gjennomsnittskurs kr 99,6697. Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 159.496 aksjer.

Aksjene er ervervet som ledd i konsernets spareprogram for ansatte. For nærmere informasjon om spareprogrammet vises til børsmelding av 14. mars 2019, samt børsmelding av 24. april 2019.

Abonner