Erverv av egne aksjer som ledd i konsernets spareprogram for ansatte

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ASA har 10. desember 2019 kjøpt 19.000 egne aksjer til gjennomsnittskurs kr 97,8663. Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 160.130 aksjer.

Aksjene er ervervet som ledd i konsernets spareprogram for ansatte. For nærmere informasjon om spareprogrammet vises til børsmelding av 14. mars 2019, samt børsmelding av 24. april 2019.

Abonner