Erverv av egne aksjer som ledd i konsernets spareprogram for ansatte

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ASA har 11. mai 2020 kjøpt 50.000 egne aksjer til gjennomsnittskurs kr 63,453. Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 60.773 aksjer.

Aksjene er ervervet som ledd i konsernets spareprogram for ansatte. For nærmere informasjon om spareprogrammet vises til børsmelding av 12. desember 2019, samt børsmelding av 24. april 2020.

Som ledd i SpareBank 1 SR-Bank ASA spareprogram vil selskapet forestå kjøp av ytterligere aksjer, da oppad begrenset til 125.000 aksjer, innen utgangen av mai 2020.

Abonner