Erverv av egne aksjer som ledd i konsernets spareprogram for ansatte

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ASA har 12. mai 2020 kjøpt 60.000 egne aksjer til gjennomsnittskurs kr 64,977. Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 120.773 aksjer.

Aksjene er ervervet som ledd i konsernets spareprogram for ansatte. For nærmere informasjon om spareprogrammet vises til børsmelding av 12. desember 2019, samt børsmelding av 24. april 2020.

Abonner