Erverv av egne aksjer som ledd i konsernets spareprogram for ansatte

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ASA har 11. august 2020 kjøpt 45.000 egne aksjer til gjennomsnittskurs kr 79,770. Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 105.738 aksjer.

Aksjene er ervervet som ledd i konsernets spareprogram for ansatte. For nærmere informasjon om spareprogrammet vises til børsmelding av 12. desember 2019, samt børsmelding av 24. april 2020.

Abonner