Erverv av egne aksjer som ledd i konsernets spareprogram for ansatte

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ASA har 7. mai 2021 kjøpt 35.000 egne aksjer til gjennomsnittskurs kr 113,338. Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 71.396 aksjer.

Aksjene er ervervet som ledd i konsernets spareprogram for ansatte. For nærmere informasjon om spareprogrammet vises til børsmelding av 10. desember 2020, samt børsmelding av 29. april 2021. Som ledd i SpareBank 1 SR-Bank ASA spareprogram vil selskapet forestå kjøp av ytterligere aksjer, da oppad begrenset til 80.000 aksjer, innen utgangen av mai 2021.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.
 

Abonner