Erverv av egne aksjer som ledd i konsernets spareprogram for ansatte

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ASA har 29. oktober 2021 kjøpt 33.000 egne aksjer til gjennomsnittskurs kr 130,9063. Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 99.273 aksjer.

Aksjene er ervervet som ledd i konsernets spareprogram for ansatte. For nærmere informasjon om spareprogrammet vises til børsmelding av 10. desember 2020, samt børsmelding av 29. april 2021.

Abonner