Erverv av egne aksjer som ledd i konsernets spareprogram for ansatte

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ASA har 16. august 2023 kjøpt 14.700 egne aksjer til gjennomsnittskurs kr 125,2803. Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 87.916 aksjer.

Aksjene er ervervet som ledd i konsernets spareprogram for ansatte. For nærmere informasjon om spareprogrammet vises til børsmelding av 19. desember 2022, samt børsmelding av 14. april 2023.

Som ledd i SpareBank 1 SR-Bank ASA spareprogram vil selskapet forestå kjøp av ytterligere aksjer, da oppad begrenset til 29.400 aksjer, innen 31. august 2023.

Abonner