Et sterkt resultat preget av god underliggende drift og betydelig lavere nedskrivninger

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBNK) oppnådde en resultatvekst på 52 prosent med et resultat før skatt på 1.073 millioner kroner for fjerde kvartal 2021, mot 705 millioner kroner for samme kvartal i 2020. Resultatet preges av økning i netto renteinntekter, provisjonsinntekter, finansielle inntekter og lavere tap, sammenlignet med samme periode i 2020.

Egenkapitalavkastningen etter skatt er på 14,0 prosent for kvartalet, mot 9,7 prosent for fjerde kvartal 2020, og opp fra 11,7 prosent i tredje kvartal 2021.

Nedskrivninger på utlån og finansielle forpliktelser er i fjerde kvartal reversert med netto 24 millioner kroner, mot 270 millioner kroner i nedskrivninger i samme kvartal i 2020. Samlede nedskrivninger for året 2021, endte på 192 millioner kroner.

– 2021 ble et år med uforutsigbarhet som følge av utviklingen av koronapandemien, men både person- og bedriftskundene våre har vist en imponerende evne til å håndtere denne usikkerheten. I tillegg til å skape gode resultater i en utfordrende tid, har også bedriftene fortsatt arbeidet med bærekraftig omstilling. Jeg er i så måte optimistisk på næringslivets vegne når vi ser fremover, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank.

Driftskostnadene for fjerde kvartal er på 755 millioner kroner, opp fra 629 millioner kroner i samme kvartal i 2020 og 666 millioner kroner i tredje kvartal. For 2021 ble driftskostnadene 2.714 millioner kroner, mot 2.386 millioner kroner i 2020. Et betydelig høyere aktivitetsnivå gjennom året, kostnader i oppkjøpt virksomhet og høyere variable lønnskostnader, som følge av et godt resultat for året samlet sett, bidrar til økningen. Kostnadsprosenten for konsernet ble 40,2 prosent i 2021, mot 38,3 prosent i 2020.

Samlet sett i 2021 ble resultat før skatt 3.838 millioner kroner og 3.156 millioner kroner etter skatt. Det gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 12,6 prosent.

– Det er et sterkt resultat vi leverer for 2021, og jeg er godt fornøyd med aktiviteten vi har hatt i alle forretningsområdene. Jeg vil spesielt berømme medarbeiderne for den innsatsen og fleksibiliteten de har vist gjennom et krevende år. Det er også gledelig at resultatene til selskapene i SpareBank 1 Gruppen gir betydelige resultatbidrag, sier Benedicte Schilbred Fasmer.

– Når det gjelder forventningene for 2022, ser vi at flertallet av bedriftene i Sør-Norge tror på vekst og positiv utvikling. Med bedring i økonomien, lav arbeidsledighet og lavere usikkerhet, forventer vi høy aktivitet også fremover, legger konsernsjefen til.

4. kvartal 2021

 • Resultat før skatt: 1.073 mill. kroner (705 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 889 mill. kroner (608 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 14,0 prosent (9,7 prosent)
 • Resultat pr aksje: 3,41 kroner (2,30 kroner)
 • Netto renteinntekter: 1.005 mill. kroner (994 mill. kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 455 mill. kroner (370 mill. kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 344 mill. kroner (240 mill. kroner)
 • Driftskostnader: 755 mill. kroner (629 mill. kroner)
 • Nedskrivninger på utlån og finansielle forpliktelser: -24 mill. kroner (270 mill. kroner) 
 • Ren kjernekapitaldekning: 17,4 prosent (18,3 prosent) 
 • Styret foreslår et utbytte på 6,00 kroner pr aksjer for inntektsåret 2021 (3,10 kroner)
  (4. kvartal 2020 i parentes) 

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 9. februar 2022

Kontaktpersoner:
Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef, telefon 950 60 034 
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033
Stian Helgøy, direktør Investor Relations, telefon 906 52 173
Øyvind Knoph Askeland, kommunikasjonsdirektør, telefon 922 32 639

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-1