Et sterkt resultat preget av økte inntekter, lavere tap og god kostnadskontroll

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBNK) oppnådde et resultat før skatt på 880 millioner kroner for første kvartal 2021 mot 247 millioner kroner for samme kvartal i fjor. Resultatet preges av økte inntekter, effektiv drift og et betydelig lavere nivå på nedskrivninger sammenlignet med samme periode i fjor. 

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 11,6 %, sammenlignet med 3,4 % for samme kvartal i fjor. Dette er også en forbedring fra forrige kvartal hvor egenkapitalavkastningen etter skatt var 9,7 %.

Nedskrivningene på utlån og garantier var på 121 millioner kroner mot 560 millioner kroner i samme kvartal i fjor, og 270 millioner kroner i forrige kvartal.

- Vi opplever at de aller fleste av våre kunder klarer seg bra, på tross av lavere aktivitet som følge av Covid-19 pandemien. Våre rådgivere i bedriftskundedivisjonen har i første kvartal vært tett på våre kunder, hvorav hele 2000 av kundene har vært gjennom en rådgiversamtale. Mer enn nitti prosent av bedriftene har ikke hatt behov for noen form for betalingsutsettelser. I tillegg sier en overvekt av våre bedriftskunder at de opplever den økonomiske utviklingen som like god, eller bedre enn før pandemien. Grunnlaget for en fortsatt god og lønnsom utvikling for flertallet av våre kunder er godt, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank.

Driftskostnadene for konsernet ble 612 millioner kroner, en moderat økning fra 592 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftskostnadene i forrige kvartal var på 629 millioner kroner.

- EiendomsMegler 1 og ForretningsPartner har begge forbedret sine resultater betydelig dette kvartalet, sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. EiendomsMegler 1 står for den største forbedringen, noe som bekrefter et sterkt boligmarked. I mars kjøpte ForretningsPartner selskapet Tveit Regnskap. Vi har gjennom oppkjøpet lagt et godt grunnlag for å utvikle ForretningsPartner til å bli en dominerende aktør i bransjen, med tilstedeværelse i store deler av Sør-Norge. Fremover vil oppkjøpet medføre en betydelig økning av omsetningen i det sammenslåtte selskapet, samtidig som det vil være av stor strategisk betydning for utviklingen av bedriftskundedivisjonen vår, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank.

1. kvartal 2021

 • Resultat før skatt: 880 mill kroner (247 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 718 mill kroner (221 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 11,6 prosent (3,4 prosent)
 • Resultat pr aksje: 2,74 kroner (0,77 kroner)
 • Netto renteinntekter: 995 mill kroner (1.081 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 402 mill kroner (346 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 216 mill kroner (-28 mill kroner)
 • Driftskostnader: 612 mill kroner (592 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån og finansielle forpliktelser: 121 mill kroner (560 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 2,3 prosent (5,3 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 21,4 prosent (6,6 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning: 18,1 prosent (17,7 prosent)
  (1. kvartal 2020 i parentes)  

Ved utgangen av første kvartal 2021 ble ren kjernekapitaldekning 18,1 prosent mot 17,7 prosent på samme tid i fjor. Generalforsamlingen gav styret 28. april 2021 fullmakt til å kunne beslutte utbetaling av utbytte for regnskapsåret 2020 på inntil kroner 3,10, dersom myndighetenes regelverk tillater det på et senere tidspunkt. Et eventuelt utbytte for 2020 er ikke medregnet i oppgitt kjernekapitaldekning.

Konsernets mål for ren kjernekapitaldekning er 16,7 prosent, noe som er betydelig over myndighetenes krav på 15,2 prosent.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 6. mai 2021

Kontaktpersoner:
Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef, telefon 950 60 034
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.

Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31 633

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12