Finanskalender 2012 :

Foreløpig årsresultat 2011:                Onsdag 8. februar
                                                           Analytikerpresentasjon m/webcast kl. 08.15
Sted: Oslo

Generalforsamlingsmøte:                  Torsdag 29. mars, endelig årsresultat 2011

Eks. utbytte:                                       Fredag 30. mars

Utbetaling av utbytte:                          Torsdag 12. april

Ekstraord. generalforsamling            Onsdag 9. mai

1. kvartal 2012:                                   Torsdag 3. mai
Analytikerpresentasjon kl. 08.15
Sted: Oslo

 2. kvartal 2012:                                  Torsdag 9.august
                                                           Analytikerpresentasjon m/webcast
Sted: Oslo

3. kvartal 2012:                                   Torsdag 1. november
                                                           Analytikerpresentasjon kl 08.15
Sted: Oslo

Alle presentasjonene er åpne. Det tas forbehold om eventuelle endringer.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner