FØRTIDIG INNFRIELSE VED CALL ISINO0010552672 og ISINO0010552664

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank benytter retten til å innfri fondsobligasjoner med ISINO0010552672 og ISINO0010552664 til pari kurs (100 %). Calldato er 9.12.2019.

Kontaktperson SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, tlf 909 50 088

Abonner