FØRTIDIG INNFRIELSE VED CALL ISINO0010552672 og ISINO0010552664

SpareBank 1 SR-Bank benytter retten til å innfri fondsobligasjoner med ISINO0010552672 og ISINO0010552664 til pari kurs (100 %). Calldato er 9.12.2019.

Kontaktperson SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, tlf 909 50 088

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner