FØRTIDIG INNFRIELSE VED CALL ISINO0010694920

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank benytter retten til å innfri ansvarlig obligasjonslån med ISINO0010694920 til pari kurs (100 %). Lånet har utestående volum på NOK 500 mill. Calldato er 27.11.2018. Finanstilsynet har godkjent innfrielsen. 

Kontaktperson SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf 909 50 088

Abonner