FØRTIDIG INNFRIELSE VED CALL XS0210996350

SpareBank 1 SR-Bank benytter retten til å innfri ansvarlig obligasjonslån XS0210996350 til pari kurs (100 %).  Utestående volum er JPY 13 mrd (ca NOK 1 mrd). Calldato er 14.2.2012. Finanstilsynet har godkjent innfrielsen.

Kontakt SpareBank 1 SR-Bank:
Vidar Torsøe, Direktør IR, tlf 970 80 656
Dag A. Hjelle, Finanssjef, tlf 909 50 088

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner