Garantert fortrinnsrettsemisjon på inntil 1,5 milliarder kroner :

Styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA foreslår å styrke egenkapitalen med inntil 1,5 milliarder kroner gjennom en fortrinnsrettsemisjon av ordinære aksjer. Emisjonen er garantert av selskapets største aksjonærer og selskaper i SpareBank 1 alliansen.

- SpareBank 1 SR-Bank ASA har en solid finansiell stilling og en ledende posisjon i landets sterkeste vekstregion. Kapitalinnhentingen vil styrke vår evne til fortsatt å møte våre kunders finansieringsbehov på en offensiv måte. Den foreslåtte aksjemisjonen vil også bidra til at konsernets kapitaldekning styrkes i forkant av forventede regelverksendringer, sier administrerende direktør Arne Austreid.

Hovedpunkter i transaksjonen
·          Garantert offentlig fortrinnsrettsemisjon på inntil 1,5 milliarder kroner
·          Børsnoterte tegningsretter
·          Sparebankstiftelsen SR-Bank (36,18 % eierandel) har inngått avtale om å garantere for 375 millioner kroner.
·          Gjensidige Forsikring ASA (10,38 % eierandel) har inngått avtale om å garantere for sin forholdsmessige andel.
·          Resten av emisjonen er garantert av selskaper i SpareBank 1 alliansen.
·          Emisjonen krever godkjennelse i ekstraordinær generalforsamling planlagt gjennomført 9. mai 2012. Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå at emisjonen vedtas under forutsetning av at konsesjonsvilkårene gitt i forbindelse med omdanningen til allmennaksjeselskap opprettholdes.
·          Tegningskursen vil bli fastsatt av styret kort tid før generalforsamlingen.
·          SpareBank 1 SR-Markets (koordinator), Arctic Securities, Pareto Securities og SpareBank 1 Markets er engasjert som tilretteleggere av emisjonen.

Det er viktig for SpareBank 1 SR-Bank ASA å sikre likebehandling av aksjonærene og å ha en bred aksjonærbase. Det vil derfor bli gjennomført tiltak for å gi aksjonærene full informasjon og gjøre det enkelt for dem å delta, eller eventuelt selge sine fortrinnsretter.

Foreløpig tidsplan
Tegningsperioden er foreslått satt fra 18. mai 2012 til 1. juni 2012. Tildeling av aksjer vil i så fall skje 7. juni 2012 og innbetaling av tildelte aksjer 12. juni 2012.

Rettet emisjon mot ansatte i konsernet SpareBank 1 SR-Bank ASA
I tillegg til fortrinnsrettsemisjonen på inntil 1,5 milliarder kroner foreslår styret en rettet emisjon mot ansatte i konsernet på inntil 100 000 kroner per ansatt, tilsvarende inntil 130 millioner kroner. Gjennomføringen foreslås å skje parallelt med fortrinnsrettsemisjonen.

Presse- og analytikerkonferanse
I forbindelse med offentliggjøring av foreløpig årsresultat for 2011 avholder SpareBank 1 SR-Bank ASA en presse- og analytikerkonferanse i dag kl. 08.15 på Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1 i Oslo.

Stavanger, 8. februar 2012

Kontaktpersoner
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 633
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656

Disclaimer

These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Australia, Japan or Hong Kong or in other jurisdictions where such distribution is not lawful. These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States or in any other jurisdiction. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act"). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

The contemplated issue of ordinary shares (the "Shares") in SpareBank 1 SR-Bank ASA (the "Rights Issue"), the exercise or sale of subscription rights contemplated to be issued in the Rights Issue (the "Rights") and the subscription or purchase of Shares or Rights are subject to specific legal or regulatory restrictions in certain jurisdictions. SpareBank 1 SR-Bank ASA assumes no responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions.

This stock exchange release is for information purposes only and has not been approved by any regulatory authority. It is not a prospectus, disclosure document or offering document and does not purport to be complete. Nothing in this stock exchange release should be interpreted as a term or condition of the Rights Issue. Investors should not subscribe for, purchase, otherwise acquire, sell or otherwise dispose of Rights and/or ordinary shares except on the basis of information in the prospectus to be published by SpareBank 1 SR-Bank ASA in due course in connection with the Rights Issue (the "Prospectus") which will contain further information relating to the company as well as a summary of the risk factors to which any investment is subject. This stock exchange release does not constitute or form part of any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer to acquire any securities offered by any person in any jurisdiction in which such an offer or solicitation is unlawful.

The distribution of this stock exchange release and/or the Prospectus into jurisdictions other than Norway may be restricted by law. Persons into whose possession this stock exchange release comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

SpareBank 1 SR-Markets, Arctic Securities ASA, Pareto Securities AS and SpareBank 1 Markets are acting for SpareBank 1 SR-Bank ASA and no one else in connection with the Rights Issue and will not be responsible to anyone other than SpareBank 1 SR-Bank ASA for providing the protections afforded to their respective clients or for providing advice in relation to the Rights Issue and/or any other matter referred to in this document.

This document and any materials distributed in connection with this document may contain certain forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they reflect SpareBank 1 SR-Bank ASA 's current expectations and assumptions as to future events and circumstances that may not prove accurate. A number of material factors could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements, including the risks and uncertainties to be set out in the prospectus.

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner