God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 1.005 mill kroner per 30. september 2011 mot 1.200 mill kroner for samme periode i fjor. Resultatet preges av god underliggende drift og markert vekst, men også av internasjonal uro i finansmarkedene.

Egenkapitalavkastningen etter skatt utgjorde per tredje kvartal 10,4 % (15,1 %). Resultat før skatt, for kvartalet isolert sett, ble 253 mill kroner (386 mill kroner). For kvartalet isolert sett gir det en egenkapitalavkastning på 7,2 % (14,3 %).

- Resultatet er påvirket av internasjonal markedsuro. Det er imidlertid gledelig å se at den underliggende bankdriften er robust, og at markedsveksten vår fortsetter. Til tross for sterk konkurranse og økte innlånskostnader øker rentenettoen i kroner, mens tapene er på et lavt nivå, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

De siste tolv månedene er utlånsveksten på 15,3 % og innskuddsveksten på 15,5 %. Tap og nedskrivinger utgjør 94 mill kroner, mot 163 mill kroner på samme tid i fjor.

Antall produkter per kunde er stigende og andre inntekter har økt med 21 % siste tolv måneder.

Nøkkeltall pr. 30. september 2011 (sammenlignbare tall 2010 i parentes)

- Resultat før/etter skatt: 1.005 (1.200) mill kroner / 744 (936) mill kroner
- Egenkapitalavkastning etter skatt: 10,4 % (15,1 %)
- Netto renteinntekter: 1.308 mill kroner (1.300 mill kroner)
- Driftskostnader: 1.304 mill kroner (1.143 mill kroner)
- Utlånsvekst siste 12 måneder: 15,3 % (6,8 %)
- Innskuddsvekst siste 12 måneder: 15,5 % (3,7 %)
- Kjernekapitaldekning: 9,6 % (9,3 %)

 Den underliggende kostnadsøkningen er på om lag 5 %. Økningen i kostnader er knyttet til investeringer i nye markeds- og forretningsområder.

- Fremover forventes det en fortsatt økning i innlånskostnadene. Dette kan føre til gradvis økte utlånsrenter. Konsernet har god likviditet og står godt rustet til å møte en forventet vekst i vår landsdel, sier Arne Austreid.
Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 28. oktober 2011

Kontaktpersoner:

Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 6 33
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.