Innkalling til ordinær generalforsamling

Report this content

Aksjonærene i SpareBank 1 SR-Bank ASA innkalles til ordinær generalforsamling, 23. april 2020 kl. 18.00 i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Finansparken, Christen Tranesgt. 35, Stavanger.

Innkalling til ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA følger vedlagt.